Voľné priestory

  
Zoznam voľných nebytových priestorov
 
 
       
1.Objekt Dom špecialistov Štefánikova 373/69 916 01 Stará turá
1.poschodie      
  miestnosť č. 19 prevádzkové priestory 16,80 m2
    spoločné priestory 6,50 m2
  miestnosť č. 20 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m 2
  miestnosť č. 25 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 10,00 m2
 

miestnosť č. 26

kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 27 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 28 prevádzkové priestory 15,20 m2 
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 34 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 35  kancelária  15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 44 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
2.Objekt Poliklinika ul. Mýtna 146/5 916 01 Stará Turá
suterén   skladové priestory 38,90 m2
    spoločné priestory 29,40 m2
1. poschodie bývalá kancelária po ZP APOLLO prevádzkové priestory 29,30 m2
    spoločné priestory 22,10 m2
3.Objekt Bývalé DJ ul. Mýtna 558/10 916 01 Stará Turá
prízemie   prevádzkové priestory 153,30 m2
    chodba a sociálne zariadenia 7,80 m2
     priľahlý pozemok 422,00 m2
V Starej Turej, 31.03.2017      
******************************* ************************************ ********************************* *****************************