Voľné priestory

  
Zoznam voľných nebytových priestorov
 
 
       
1.Objekt Dom špecialistov Štefánikova 373/69 916 01 Stará turá
1.poschodie      
  miestnosť č. 20 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m 2
  miestnosť č. 25 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 10,00 m2
 

miestnosť č. 26

kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 27 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 28 prevádzkové priestory 15,20 m2 
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 34 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 35  kancelária  15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
  miestnosť č. 44 kancelária 15,20 m2
    spoločné priestory 5,00 m2
2.Objekt Poliklinika ul. Mýtna 146/5 916 01 Stará Turá
suterén   skladové priestory 38,90 m2
    spoločné priestory 29,40 m2
3.Objekt Dom služieb ul. SNP 260/41 916 01 Stará Turá
I. poschodie      
  miestnosť č. 214 prevádzkové priestory 10,80 m2
    chodba a spoločné priestory 13,60 m2
II. poschodie miestnosť č. 303 prevádzkové priestory 24,70 m2
    spoločné priestory 8,40 m2
  miestnosť č. 304 prevádzkové priestory 48,60 m2
    spoločné priestory  16,30 m2 
  miestnosť č. 312 prevádzkové priestory 100,20 m2
    spoločné priestory 39,10 m2
  miestnosť č. 332  prevádzkové priestory 55,30 m2
    spoločné priestory 16,40 m2
******************************* ************************************ ********************************* *****************************
V Starej Turej, 01.05.2019