Voľné priestory

  
Zoznam voľných nebytových priestorov
 
 
1.Objekt      
       
       
       
       
       
       
     

 

******************************* ************************************ ********************************* *****************************
V Starej Turej,