Dokumenty 6/2023

 

Doklad

Názov

dokladu

Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
ZML

Dodatok

Dodatok číslo 003 k Zmluve o dodávke plynu pre rok 2024

 

05.06.2023

Slovenský plynárensky priemysel,a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256  
ZML-B-30/2023

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu (nájomný)

 

14.06.2023

Simona Tomišová

     
ZML-PLK-2/2009

Dodatok + splátkový kalendár

Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov + splátkový kalendár

 

14.06.2023

Amchi s.r.o.

Mýtna 146/5,91601 Stará Turá 44350741  
ZML-B-29/2022

Dohoda

Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme bytu (nájomný)

 

14.06.2023

Daniela Balážová

     
3/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Ľubica Zváčová

     
4/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Janka Vykoukalová

     
5/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Jaroslava Heráková

     
6/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Jiřina Homolová

     
8/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Daniela Cigániková

     
9/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Božena Filusová

     
10/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Eva Ilušáková

     
13/2021/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

 

14.06.2023

Anna Malinková

     
ZML 9107156792

Zmluva

Zmluva o dodávke plynu

 

14.06.2023

Slovenský plynárensky priemysel,a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

35815256  
ZML 5101680328/1

Zmluva

Zmluva o dodávke plynu S,V pre rok 2024

 

14.06.2023

Slovenský plynárensky priemysel,a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

35815256  
ZML 9600487910

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

 

14.06.2023

Slovenský plynárensky priemysel,a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

35815256  
ZML-B-31/2023

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu (nájomný)

 

15.06.2023

Jozef Podolák

 

 

 

ZML  Dohoda Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb     29.06.2023 MESTO Stará Turá  SNP 1/2, 91601 Stará Turá 

00312002 

 
ZML-03/2007 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla   30.06.2023 REVO-MAT s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá

36311847

 
ZML Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb   30.06.2023 Mesto Stará Turá SNP 1/2,91601 Stará Turá

00312002

 
OBJ Objednávky vyšlé Objednávky vyšlé vystavené v mesiaci jún 2023   30.06.2023 Partneri      
FP23... Faktúra došlá Dodávateľské faktúry prijaté v mesiaci jún 2023   30.06.2023 Dodávatelia