Dokumenty 3/2023

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
ZML-B-14/2023

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu (obecný)

 

14.03.2023

Eva Brezinová

 

 

 

ZML-B-52/2022   Príloha +   evidenčný list Príloha číslo 4 - aktualizácia    15.03.2023  Jozef Bundál   

 

 
ZML-B-15/2023  Zmluva Zmluva o podnájme bytu (obecný)   20.03.2023 Jana Eliášová      
ZML-B-18/2023  Zmluva Zmluva o podnájme bytu (obecný)   20.03.2023 Martin Gombár      
ZML-B-13/2023  Zmluva Zmluva o podnájme bytu (obecný)   20.03.2023 Dáša Kratochvílová      
ZML-B-12/2023 Zmluva Zmluva o podnájme bytu (obecný)   20.03.2023 Juraj Pavlovič      
ZML-B-11/2023  Zmluva Zmluva o podnájme bytu (nájomný)   20.03.2023 Anna Žuffová      
ZML-355-2571/2019 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   21.03.2023 REVO-MAT, spol. s r.o. M.R.Štefánika 4,91601 Stará Turá 36311847  
ZML-B-15/2021 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme bytu (obecný)   22.03.2023 Zuzana Durcová      
ZML-B-17/2023 Zmluva Zmluva o podnájme bytu (obecný)   22.03.2023 Zuzana Durcová      
ZML-B-30/2021 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme bytu (obecný)   22.03.2023 Jaroslav Durec      
ZML-B-16/2023 Zmluva Zmluva o podnájme bytu (obecný)   22.03.2023 Jaroslav Durec      
ZML-B-19/2023 Zmluva Zmluva o podnájme bytu (obecný)   28.03.2023 Monika Durcová      
ZML 045/2022 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla   30.03.2023 STROJSTAV spol. s r.o. Lipová 13,97101 Prievidza 31573258  
ZML Zmluva Zmluva o refakturácia nákladov za odber elektrickej energie   31.03.2023 Mesto Stará Turá SNP 1/2,91601 Stará Turá 00312002  
ZML 046/2023 Zmluva Zmluva o dodávke tepla   31.03.2023 Mesto Stará Turá SNP 1/2,91601 Stará Turá 00312002  
OBJ Objednávka vyšlá Objednávky vystavené v marci 2023   31.03.2023 Partneri      
FP23... Faktúra došlá Dodávateľské faktúry prijaté v marci 2023   31.03.2023 Dodávatelia      
ZML-P-2417/2019 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme pozemku   31.03.2023 Šimon Škyrta      
ZML-P-2632/2023+príloha Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.03.2023 Anna Klčová