TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá, IČO: 36704482, DIČ: 2022291678, IČ DPH: SK2022291678

 

Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá oznamuje, že bude pracovať v normálnom režime pre verejnosť od

25.05.2020

Pondelok:         07.00 - 15.00

Utorok:             07.00 – 15.00

Streda:              07.00 – 16.00

Štvrtok:            07.00 – 15.00

Piatok:              07.00 – 14.00

 Klienti budú vybavovaní v priestore spoločnosti za podmienok dodržiavať všetky ostatné nariadenia a opatrenia Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj Ústredného krízového štábu. 

 Vstup bude povolený len s ochranou tváre ( riadne prekrytia nosa a úst ochranným rúškom, šálom, šatkou príp. inou vhodnou alternatívou) a rúk (jednorázové rukavice alebo vhodná alternatíva).

 Za pochopenie a rešpektovanie pokynov pracovníkov ĎAKUJEME!!!

 

 

 - výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov

- správa a údržba bytových domov

- prevádzkovanie plynových kotolní, výmenníkových staníc

- výroba teplej úžitkovej vody

- dodávka teplej úžitkovej vody

- prenájom priestorov

 

 

 

Informáciu ako fungujú termostatické hlavice nájde TU.