TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 40/63A 916 01 Stará Turá, IČO: 36704482, DIČ: 2022291678, IČ DPH: SK2022291678

 Spoločnosť TECHNOTUR oznamuje odberateľom tepla, že v čase od 24.06. do 28.06. bude prerušená dodávka tepelnej energie z dôvodu vykonávania plánovanej údržby centrálnej plynovej kotolne. Dotknuté odberné miesta boli v predstihu označené písomnou informáciou. Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujeme.

______________________________________________________________________________________

Informácia o cene tepla  na rok 2023

Vzhľadom na abnormálny nárast ceny zemného plynu a tým aj ceny tepla, ktorá vždy podlieha schváleniu a následne vydaniu cenového rozhodnutia na daný rok alebo regulačné obdobie ÚRSom,  boli sme nútení navyšovať zálohové platby na vykurovanie a ohrev TÚV pre občana na rok 2023. Navýšenie nám však nepokryje celý objem nákladov za nakúpené palivo, iba umožní čiastočne uhrádzať faktúry za energie od 1.1.2023, aby tým nenastala situácia, že dodávku tepla budeme nútení ukončiť.

Čo sa týka informácie ohľadom navýšenia ceny tepla o 15% pri CZT  sa jedná len o návrh riešenia situácie zo strany vlády, zatiaľ však na úrovni diskusie.

V prípade vydania nariadenia vlády,  (avizovaných 15% oproti poslednej schválenej ceny tepla pre rok 2022) budeme uplatňovať cenu tepla vo výške cenového stropu, prípadne jej výšku v zmysle pripravovanej legislatívy.

___________________________________________________________________________________ 

Etický kódex zamestnanca

___________________________________________________________________________________

   

 - výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov

- správa a údržba bytových domov

- prevádzkovanie plynových kotolní, výmenníkových staníc

- výroba teplej úžitkovej vody

- dodávka teplej úžitkovej vody

- prenájom priestorov

 

 

 

Informáciu ako fungujú termostatické hlavice nájde TU.