TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá, IČO: 36704482, DIČ: 2022291678, IČ DPH: SK2022291678

 

 - výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov

- správa a údržba bytových domov

- prevádzkovanie plynových kotolní, výmenníkových staníc

- výroba teplej úžitkovej vody

- dodávka teplej úžitkovej vody

- prenájom priestorov

 

 

 

Informáciu ako fungujú termostatické hlavice nájde TU.